Drukuj  

Redakcja


REDAKCJA:
Dariusz Libionka - Redaktor Naczelny
Barbara Engelking - z-ca Redaktora Naczelnego
Jacek Leociak
Alina Skibińska
Jakub Petelewicz - sekretarz redakcji
Justyna Majewska - sekretariat redakcji
Marta Janczewska
Agnieszka Haska
 

RADA NAUKOWA:
Michał Głowiński
[Israel Gutman]
Jan Jagielski
Szymon Rudnicki
Nechama Tec
[Jerzy Tomaszewski]
[Feliks Tych]
ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel

WYDAWCA:
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładaą Żydów
ul. Nowy Świat 72 pok. 120
00-330 Warszawa


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl