Drukuj  

Archiwum - vol.1/2005


Zagłada Żydów. Studia i Materiały
pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
nr. 1 R. 2005
ISSN: 1895-247X

SPIS TREŚCI nr 1 ; 2005

STUDIA

 • Jacek Leociak, Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów. (Rekonesans metodologiczny).
 • Havi Ben-Sasson, Prasa getta warszawskiego na temat Polski i Polaków.
 • Natalia Aleksiun, Polska i zagraniczna historiografia na temat stosunków polsko-żydowskich w okresie drugiej wojny światowej.
 • Małgorzata Melchior, Zagłada i stosunki polsko – żydowskie w opracowaniach socjologicznych.
 • Andrzej Żbikowski, Teksty pogrzebane w niepamięci. Relacje dwóch uciekinierek z masowego grobu Poniatowa
 • Alina Skibińska, Jakub Petelewicz, Udział Polaków w zbrodniach na Żydach: casus region świętokrzyski.
 • Aleksandra Bańkowska, Obraz polskiej partyzantki w przekazach żydowskich.
 • Dariusz Libionka, Apokryfy z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego i ich autorzy.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 1/2005  powiększ   

 kup artykuły on-line  

 kup e-book

Materiały

 • Listy Emanuela Ringelbluma – oprac. Israel Gutman
 • O tym jak z wewnątrz warszawskiego getta patrzono na stronę aryjską z profesorem Izraelem Gurmanem rozmawia Barbara Engelking
 • O ukrywaniu się po „aryjskiej stronie” z Feliksem Tychem rozmawia Barbara Engelking
 • Jak Polacy patrzyli na getto z zewnątrz z Jerzym Tomaszewskim rozmawia Jakub Petelewicz
 • Patrząc na getto: Stanisław Śreniowski, z księgi obłędu i ohydy – oprac. Jacek Leociak

Z warsztatów badawczych

 • Jan Grabowski, Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki.
 • Barbara Engelking, Jan Grabowski, Żydowscy uchodźcy z Warszawy wydaleni ze Szwajcarii w 1940 roku. Studium przypadku.

Punkty widzenia

 • Romuald Jakub Weksler Waszkinel, Jak Pawłowski ukrywał Grinera  [Sługa Mesjasza. Z ks. Grzegorzem Pawłowskim/Jakubem Herszem Grinerem rozmawia Lucyna Montusiewicz, Lublin, wyd. Gaudium 2005]

Omówienia, recenzje, noty o książkach

 • Christopher Browning, The Origins of the Final Solution [Andrzej Żbikowski]
 • Goetz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus [Andrzej Żbikowski]
 • Gunnar S. Paulsson, Secret City: the Hidden Jews of Warsaw 1940-1945 [Joanna Nalewajko-Kulikow]
 • Jan Grabowski, Ja tego Żyda znam! Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939-1943 [Jerzy Jedlicki]
 • Marcin Kula, Uparta sprawa [Jacek Leociak]
 • Małgorzata Melchior, Zagłada a tożsamość, Warszawa 2004 [Marta Pietrzykowska]
 • Joanna Nalewajko-Kulikow, Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Strategie przetrwania. [Ewa Koźmińska-Frejlak]
 • Paweł Kendziorek, Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie [August Grabski]
 • The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations: Rescuers of Jews during the Holocaust – Poland, Yad-Vashem, Jerusalem 2005 [Marta Jaczewska]
 • The Jews are Coming Back: The Return of the Jews to their countries of origin after WW II, edited by David Bankier, [Witold Mędykowski]
 • Jan Marek Chodakiewicz, After the Holocaust [David Engel]

Omówienia najnowszej literatury na temat Zagłady Żydów:

 • Francja [Karol Szurek]
 • Izrael [Witold Medykowski]
 • USA [Michael Meng]
 • Austria [Emanuel Althuber]
 • Wlk. Brytania [Michael Flemming]

Wydarzenia

 • Robert Kuwałek, Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu – w rok po rozpoczęciu działalności
 • Jacek Młynarczyk, Ze współpracy polsko-niemieckiej: Międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone Polsce pod niemiecką i sowiecką okupacją 1939-1945 w Poznaniu i Zagładzie ludności żydowskiej na polskich terenach wcielonych do Rzeszy w czasie II wojny światowej i Katowicach, zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl