Drukuj  

Archiwum - vol.2/2006


SPIS TREŚCI nr 2 ; 2006
 • Od Redakcji
 • Michał Głowiński, Jan Błoński "Biedni Polacy patrzą na getto” w 20 lat później

 

STUDIA

 • Janusz Marszalec,  Morderstwo na Makowieckich i Widerszalu. Stara sprawa, nowe pytania, nowe wątpliwości.
 • Klaus-Peter Friedrich, Nazistowski mord na Żydach w prasie polskich komunistów (1942–1944).
 • Sławomir Buryła, Literatura polska o donosach i donosicielach.
 • Boaz Tal, Sądzenie tych którzy nie mogą być sądzeni – procesy kolaborantów w Izraelu.
 • Zuzanna Schnepf, Losy pracowników niemieckiej gadzinówki „Nowy Kurier Warszawski” w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego.

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 1/2005  powiększ   

 kup artykuły on-line   

Sylwetki

 • Lars Jockheck, Od agenta do kolaboranta? Współpraca żydowskiego publicysty Fritza Seiftera z Bielska z władzami niemieckimi w latach trzydziestych i czterdziestych
 • Agnieszka Haska, Adam Żurawin – bohater o tysiącu twarzy
 • Witold Mędykowski, Przeciw swoim: Wzorce kolaboracji żydowskiej w Krakowie i okolicy
 • Gabriel Finder, Proces Szepsla Rotholca a polityka kary w następstwie Zagłady

Materiały

 • Ewa Koźmińska-Frejlak, Świadectwo milczenia…Rozmowa z Jerzym Lewińskim, byłym funkcjonariuszem Służby Porządkowej getta warszawskiego
 • Józef Górski, Na przełomie dziejów [oprac Jan Grabowski]
 • Dariusz Libionka, Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papée, polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 1942 – styczeń 1943.
 • Raporty żydowskiego  „informatora” z warszawskiego getta [oprac.Christopher R. Browning i Izrael Gutman].
 • Monika Polit, Tekst zwany 'Dziennikiem Szmula Rozensztajna'
 • O ukrywaniu się po „aryjskiej stronie” z Feliksem Tychem rozmawia Barbara Engelking (autoryzowany wywiad)

Z warsztatów badawczych

 • Maciej Kubicki, O niemieckim filmie propagandowym z warszawskiego getta. Przyczynek do analizy
 • Małgorzata Preuss, ARCHITEKCI ZAGŁADY – analiza funkcjonowania Centralnego Zarządu Budowlanego w KL Auschwitz-Birkenau
 • Katarzyna Bojarska, Komiksem w historię
 • Monika Polit, Pomiędzy propaganda a kolaboracją: casus Getto Cajtung

Punkty widzenia

 • Jan Tomasz Gross, O kolaboracji.
 • Stanisław Obirek, Zbyt wiele racji. Uwagi na marginesie książek Normana G. Finkelsteina i Daniela J. Goldhagena
 • Michał Czajkowski, Obraz Żyda jako wroga: mordy rytualne
 • Romuald Weksler-Waszkinel, Księdza Stanisława Musiała zmagania z pamięcią

Omówienia, recenzje, noty o książkach

 • Kertzer David, Papieże a Żydzi [Sławomir Buryła]
 • ŻBIKOWSKI ANDRZEJ, U genezy Jedwabnego.  Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 - lipiec 1941, [Marek Wierzbicki]; [Joanna Michlic]
 • Gross Jan Tomasz, Strach Fear. Anti-Semitism In Poland after Auschwitz, Random House, New York 2006 [Bożena Szajnok]
 • TEC Nechama, Resilience and Courage. Women, Men, and the Holocaust, [Małgorzata Melchior]
 • WRÓBEL  Józef, Miara cierpienia: o pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Molisak Alina, Judaizm jako los: rzecz o Bogdanie Wojdowskim; Krawczyńska Dorota, Własna historia Holocaustu: o pisarstwie Henryka Grynberga, [Aleksandra Ubertowska]
 • ENCYCLOPEDIA of Holocaust Literature. Volume 1-2, [Tomasz Łysak]
 • Kucia Marek, Auschwitz jako fakt społeczny, [Marcin Kula]
 • Rigg Bryan Mark, Żydowscy żołnierze Hitlera. Nieznana historia nazistowskich ustaw rasowych i mężczyzn pochodzenia żydowskiego w armii niemieckiej, [Paweł Olechowski]
 • Unger Michael, Łódź – ostatnie getto w Polsce [tłum tytułu z hebr.], [Michał Sobelman]
 • Antisemitism And Its Opponents In Modern Poland, [Helena Datner-Śpiewak]
 • Omówienie dyskusji na temat kolaboracji w Slavic Review [Jan Grabowski]

Omówienia najnowszej literatury na temat Zagłady Żydów:

 • Francja [Karol Szurek]
 • Izrael [Witold Medykowski]
 • Seria kanadyjska [Marta Pietrzykowska]
 • Niemcy [Jurgen Hensel]
 • Austria [Emanuel Althuber]
 • Rosja [Ilia Altman]
 • Włochy [Paulina Bocheńska]
 • Skandynawia [Ewa Mork]

Omówienia wydawnictw ciągłych:

 • Yad Vashem Studies, DAPIM, GALED [Witold Mędykowski]
 • Revue d'histoire de la Shoah [Audrey Kichlewsky]

Curiosa

 • Natasza Sandbu, Norweskie wariacje na polski temat .Norweski scenariusz o polskich antysemitach

Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl