Drukuj  

Archiwum - vol.3/2007


SPIS TREŚCI nr 3 ; 2007

STUDIA

 • Karolina Panz, Zagłada sztetl Grice
 • Sara Bender, Żydzi z Chmielnika w czasie okupacji niemieckiej (1939–1943)
 • Alina Skibińska, Życie codzienne Żydów w Kozienicach pod niemiecką okupacją
 • Yehuda Bauer, Nowogródek – historia sztetlu
 • Martin Dean, Gospodarka wyzysku: „warunki życia” w gettach na kresach wschodnich
 • Rachel Feldhay Brenner, Głosy z czasu Zagłady. Dwie relacje świadków z getta w Stanisławowie
 • Silvia Goldbaum-Tarabini-Fracapane, Zagłada w Danii: kwestia badań i pamięci
 • Adam Kopciowski, Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 3/2007  powiększ

kup artykuły on-line   

Sylwetki

 • Samuel Kassow, Emanuel Ringelblum przed wojną: człowiek i historyk
 • Israel Gutman, Artur Eisenbach: historyk i pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego

Materiały

 • Życie i Zagłada w Hrubieszowie w oczach młodej warszawianki – oprac. Adam Kopciowski, Dariusz Libionka
 • Dziennik Hindy i Chaniny Malachi, wstęp Jan Grabowski, Lea Balint; oprac. Barbara Engelking
 • Blondyn o wyglądzie niezbyt semickim – oprac. Łukasz Biedka
 • Zvi Kolitz, Josela Rakowera rozmowa z Bogiem. Opowiadanie
 • Michał Borwicz, Apokryf pod tytułem Josl Rakower mówi do Boga
 • Monika Polit, Artur Kuć, Apokryf pod tytułem „Josl Rakower mówi do Boga”. Na marginesie artykułu Michała Borwicza
 • Adam Puławski, Ostatnia poczta. Rozmowa z Józefem Grynblattem, członkiem Betaru i Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie powstania w getcie warszawskim – oprac. Anka Grupińska [noty Dariusz Libionka]

Z warsztatów badawczych

 • Aleksandra Namysło, Udział niemieckiej administracji rejencji katowickiej w procesie organizacji akcji wymiany Żydów na obywateli niemieckich w latach 1940–1944
 • Zofia Wóycicka, U „kresu pewnej moralności”: dyskusje wokół procesów więźniów funkcyjnych w Polsce 1945–1950

Punkty widzenia

 • Czy istnieje nowy antysemityzm? Rozmowa z Raulem Hilbergiem
 • In memoriam Raul Hilberg (1926–2007) - oprac. Jakub Petelewicz

Omówienia, recenzje, noty o książkach

 • Wspomnienia, relacje, dzienniki – seria wydawnicza Żydowskiego Instytutu Historycznego INB [Marta Janczewska]
 • „Write your story” – seria wydawnicza Makor Jewish Community Library [Zuzanna Schnepf]
 • Jean Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego [Sławomir Buryła]
 • Berel Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea [Aleksandra Ubertowska]
 • Peter F. Dembowski, Christians in the Warsaw Ghetto: An Epitaph for the Unremembered [John Connelly]
 • Isaiah Trunk, Łódź Ghetto: A History [Klaus-Peter Fredrich]
 • Wołodymyr Wjatrowycz, Stawlennia OUN do jewrejiw. Formuwannia pozycji na tli katastrofy [Grzegorz Motyka]
 • Arnon Rubin, Facts and Fictions about the Rescue of the Polish Jewry during the Holocaust [Agnieszka Haska]
 • Janina Struk, Holokaust w fotografiach. Interpretacja dowodów [Paweł Szypulski]
 • Jonathan Littell, Les Bienveillantes [Michel Laffite]
 • Miriam Akawia, Haderech ha’acheret [Jacek Leociak]

Omówienia najnowszej literatury na temat Zagłady Żydów:

 • Francja [Karol Szurek]
 • Ukraina [Igor Szczupak, Anna Abakunowa]
 • Skandynawia [Ewa Mork]

Omówienia wydawnictw ciągłych:

 • „Yad Vashem Studies”, „Yalkut Moreshet: Periodical” [Witold Mędykowski]

Wydarzenia

 • Nowe centrum naukowe w Oslo [Ewa Mork]
 • “History and Memory after the Holocaust in Germany, Poland, Russia, and Britain” [Jacek Leociak]
 • „Kresy Wschodnie pod okupacją sowiecką 1939–1941; stosunki ukraińsko-polsko-żydowskie, życie społeczne i wzajemne relacje” [Jakub Petelewicz]

Curiosa, Listy do redakcji

 • Joanna Michlic, Odwrócenie historycznej prawdy o Jedwabnem
 • Izabela Dahl, Einhart Lorentz, Curiosa Nataszy SandbuNowe centrum naukowe w Oslo

Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl