Drukuj  

Archiwum - vol.4/2008


SPIS TREŚCI nr 4 ; 2008

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 4/2008  powiększ   

 kup artykuły on-line   

Sylwetki

Materiały

Z warsztatów badawczych 

Punkty widzenia 

Wywiady

In memoriam

Recenzje

  • A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu [Sławomir Buryła] 
  • Andrzej Wrzyszcz, Okupacyjne Sądownictwo Niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie [Janek Grabowski]
  • Doris Tausendfreund, Erzwungener Verrat. Jüdische “Greifer” im Dienst der Gestapo, 1943-1945 [Janek Grabowski]
  • Ad van Liempt, Hitler's Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews [Janek Grabowski]
  • Bogusław Kopka Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa [Marta Cobel – Tokarska]
  • Przyczynek do historii PPR. Na marginesie książki Piotra Huberta Gontarczyka, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy. [Grzegorz Motyka]
  • Joanna Beata Michlic, Poland’s threatening other. The image of the Jew from 1880 to the present [Andrzej Żbikowski]

Varia

OMÓWIENIA

Curiosa

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl