Drukuj  

4/2008 - Relacja ratujących z ratowanymi


„...jest norma, jest zgoda i jest trochę honoru...”
Relacja ratujących z ukrywanymi na przykładzie dziennika Feli Fischbein

Barbara Engelking-Boni

Abstrakt

Tekst jest analizą relacji ukrywającej się Żydowki, Feli Fischbein z jej gospodynią, Polką – Katarzyną Dunajewską. Fela pisze w ukryciu dziennik, ktory stał się podstawą opisu jej uczuć, doświadczeń, postrzegania pomagających jej Polaków i zmianie stosunku do nich. Ukrywająca się Żydówka przechodzi od wdzięcznośći wobec Polaków do rozgoryczenia i niechęci, na co ma wpływ stosunek Polaków do potrzebujących pomocy Żydow - wykorzystywanie materialne ich sytuacji, a także wydawanie ich Niemcom.


          powiększ

kup artykuł 

Słowa kluczowe: Żydzi, Zagłada, ukrywanie się, pomoc, Stosunki polsko-żydowskie.

Barbara Engelking - psycholog, dr hab.w IFiS PAN, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl