Drukuj  

5/2009 - Tuż po Zagładzie


„Tuż po Zagładzie”. Kościół wobec problematyki żydowskiej
(VII 1944–VII 1946)

Bożena Szaynok

Stosunek kościoła katolickiego do Żydów po II wojnie światowej jest trudnym tematem w polsko - żydowskiej historii, w znacznym stopniu zdominowanym przez emocje i stereotypy. Prezentowany tekst przedstawia fragment relacji kościół - Żydzi: od chwili zakończenia działań wojennych na wschodzie powojennej Polski, latem 1944 r. do pogromu Żydów w Kielcach w lipcu 1946 r. Zaproponowana chronologia pozwala jednak odpowiedzieć na pytanie:  czy i na ile cień Zagłady zmieniał traktowanie Żydów przez kościół katolicki. Przyjrzenie się pierwszemu okresowi powojennemu ma duże znaczenie, ponieważ to, co wypracowano na samym początku miało wpływ na stanowisko kościoła w tak dramatycznym momencie jak pogrom kielecki, a także w okresie późniejszym. W artykule przedstawiono sytuację kościoła i społeczności żydowskiej w momencie zakończenia działań wojennych, opisano wzajemne postrzeganie się kościoła i Żydów w powojennej rzeczywistości. Artykuł omawia jak tematyka żydowska przedstawiana była przez hierarchów, duchowieństwo, prasę katolicką, wiernych.
 
Słowa kluczowe:  Żydzi w Polsce po 1944 r.; kościół wobec Żydów, relacje kościół katolicki - Żydzi po 1944 r. w Polsce
 
Bożena Szaynok, historyk, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, ostatnio opublikowała Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1967 (Warszawa 2007). Zainteresowania badawcze: historia Polski po 1944 r., relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej.


          powiększ  

kup artykuł   

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl