Drukuj  

Następny numer


w przygotowaniu ...

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
nr 13; r. 2017

Trzynasty numer rocznika naukowego Centrum Badań nad Zagładą Żydów ukaże się jesienią 2017 r.  Idąc śladem rocznicowym chcemy by w dużej mierze poświęcony był 75. rocznicy Akacji Reinhardt.

W numerze między innymi:

Studia
Materiały
Sylwetki
Punkty widzenia
Z warsztatów badawczych
Małe formy
Omówienia, recenzje, przeglądy
Wydarzenia
Curiosa
i inne

 


 

Holocaust. Studies and Materials
Journal of the Polish center for Holocaust Research
R
. 2017

Pracujemy także nad zbudowaniem finansowania dla kolejnej, czwartej już, anglojęzycznej edycji naszego rocznika w przyszłym roku.

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl