Drukuj  

Następny numer


w przygotowaniu ...

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
nr 14; r. 2018

Trzynasty numer rocznika naukowego Centrum Badań nad Zagładą Żydów ukaże się jesienią 2018 r.  Tematyka tomu będzie koncentrowała się wokół tzw. "upiornej dekady" czyli lat 1939-1948. Szczególnie ważne miejsce zajmą tu teksty poświęcone opisowi Zagłady oraz kształtowaniu się pamięci w latach tuż po wojnie w literaturze, filmie, fotografii czy sztuce. Artykuły poruszać będą kwestie dotychczas mało znane, jak tworzenie i wykorzystywanie pierwszych reprezentacji literackich, wizualnych i artystycznych Zagłady czy obecności Holokaustu w ówczesnej przestrzeni publicznej oraz dyskursie. Planowane są również analizy historyczne, dotyczące relacji polsko-żydowskich tuż przed wybuchem wojny oraz latach powojennych. Uzupełnieniem będą rocznicowe teksty poświęcone wysiedleniu polskich Żydów z Niemiec w 1938 roku oraz losów Żydów-legionistów w czasie Zagłady, nawiązujące do stulecia odzyskania niepodległości. W dziale „Materiały” znajdą się fragmenty niepublikowanych dzienników pisanych przez Żydów i Polaków w czasie wojny i tuż po, jak również relacje osób i raporty zagranicznych instytucji, tworzonych po 1945 roku i ukazujących, w jaki sposób świat widział Zagładę. Z kolei w dziale "Upamiętnienia Zagłady" planujemy teksty poświęcone polskiej i zagranicznej recepcji najnowszych polskich wystaw dotyczących okresu II wojny światowej. Ponadto w numerze omówione zostaną najnowsze publikacje..

W numerze między innymi:

Studia
Materiały
Sylwetki
Punkty widzenia
Z warsztatów badawczych
Małe formy
Omówienia, recenzje, przeglądy
Wydarzenia
Curiosa
i inne


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl