Drukuj  

Archiwum vol. 9/2013


SPIS TREŚCI nr 9 ; R. 2013
 • Od redakcji

In memoriam

 • Israel Gutman [Barbara Engelking]

Studia

 • Barbara Engelking, Sny jako źródło do badań nad Zagładą
 • Havi Dreyfus, Badania nad życiem religijnym Żydów w Polsce podczas Zagłady – główne źródła i podstawowe zagadnienia
 • Piotr Filipkowski, Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury
 • Alexander V. Prusin, Polska Norymberga: siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, 1946–1948
 • Jan Grabowski, Powojenne dochodzenia policyjne we Francji, czyli próba samooczyszczenia paryskiej Prefektury Policji w latach 1944–1946
 • Andrew Kornbluth, „Jest wielu Kainów pośród nas”. Polski wymiar sprawiedliwości a Zagłada, 1944–1956
 • Jerome S. Legge, Jr., Opór wobec procesów w sprawie zbrodni wojennych: masakra w Malmédy, niemieckie Kościoły a kontrwywiad amerykański CIC

Rozmowy

 • Z profesorem Israelem Gutmanem rozmawia Barbara Engelking

Sylwetki

 • Agnieszka Haska, Julian Eliasz Chorążycki (1885–1943)

Z warsztatów badawczych

 • Aleksandra Bańkowska, Weronika Romanik, Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. Archiwum Mersika–Tenenbauma
 • Marta Janczewska, Dokumenty urzędowo-medyczne jako źródło do badania losu warszawskich Żydów 1939–1941
 • Jacek Partyka, Literackie formy graniczne (Weiss – Reznikoff – Grynberg)
 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 9/2013

  powiększ    

 kup artykuły on-line 
 

 kup e-book

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 9/2013

  powiększ

redaktor naczelny Dariusz Libionka prezentuje zawartość numeru
Materiały rocznicowe
 • Pierwszy zarys historii Żydowskiej Organizacji Bojowej [Icchak Cukierman, Powstanie i rozwój ŻOB, oprac. Dariusz Libionka]
 • Pamiętniki Chajki Klinger [oprac. Avihu Ronen]
 • Katarzyna Person, Mówi Jürgen Stroop. Proces likwidatora powstania w getcie warszawskim przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie

Materiały

 • Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej [oprac. Feliks Tych]
 • Jean-Charles Szurek, Proces Gustava Wilhelma Trappa 6 lipca 1948 r
 • Jerzy Kochanowski, Żydowskie listy do Hansa Franka (1940): sprzeciw czy strategia przetrwania?
 • Laurence Weinbaum, Epizod z biografii Dawida Wdowińskiego
 • Monika Taras, Źródła autobiograficzne w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
Punkty widzenia
 • Tadeusz Bartoś, Szoa – nowe stworzenie. Metafizyka zła
 • Grzegorz Krzywiec, O klerykalnym faszyzmie (Na marginesie Curriculum Vitae Jędrzeja Giertycha)

Polemiki

 • Wokół książki Moniki Polit „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie [Michał Głowiński, Andrea Löw, Agnieszka Żółkiewska]
 • Monika Polit, W odpowiedzi recenzentkom
 • Adam Puławski, Uwagi i refleksje wokół wydawnictwa edukacyjnego Zrozumieć Holokaust
 • Robert Szuchta, Piotr Trojański, Jak pisać podręczniki szkolne o Zagładzie? Na marginesie recenzji książki pt. Zrozumieć Holokaust

Omówienia

 • Zuzanna Schnepf-Kołacz, Włoski ogród historii. Rzym, Ferrara, Mediolan – nowe projekty na mapie żydowskich muzeów we Włoszech

Recenzje

 • Marek Kaźmierczak, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej [Sławomir Buryła]
 • Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933–1945, t. 2: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe [Dariusz Libionka]
 • Ewa Domańska, Historia egzystencjalna [Małgorzata Wosińska]
 • Anna Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu [Jacek Leociak]
 • Joshua M. Greene, Sprawiedliwość w Dachau. Opowieść o procesach nazistów [Jan Borowicz]
 • Anatol Chari, Timothy Braatz, Podczłowiek. Wspomnienia członka Sonderkomanda [Jan Borowicz]
 • Derek Hastings, Catholicism and the Roots of Nazism: Religious Identity and National Socialism [Grzegorz Krzywiec]
 • Avihu Ronen, Nidona lechaim [Skazana na życie] [Michał Sobelman]

Wydarzenia

 • Agnieszka Haska, Międzynarodowa konferencja naukowa „Być świadkiem Zagłady”(Warszawa, 22–23 kwietnia 2013 r.)
 • Jerzy Giebułtowski, Dać przemówić faktom. O polskim wydaniu Zagłady Żydów europejskich Raula Hilberga
 • Christopher R. Browning, Raul Hilberg
 • Jerzy Kochanowski, Cisi bohaterowie („Stille Helden”)
 • Renata Piątkowska, Muzeum Żydowskie i Centrum Tolerancji w Moskwie

Curiosa

 • Dariusz Libionka, Uwagi o ratowaniu Żydów w „okolicach Treblinki” [recenzja: Edward Kopówka, ks. Paweł Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów]

 


Publikacja zrealizowana dzięki wsparciu:

 

 

 Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl