Drukuj  

Archiwum vol. 8/2012


SPIS TREŚCI nr 8 ; R. 2012
 • Od redakcji

70. rocznica akcji „Reinhardt”

 • Rachela Auerbach, Treblinka. Reportaż [tłum. i przyp. Karolina Szymaniak, oprac. Monika Polit]
 • Agnieszka Haska, Fotografie
 • Caroline Sturdy Colls, O tym, co minęło, lecz nie zostało zapomniane: Badania archeologiczne na terenie byłego obozu zagłady w Treblince
Studia
 • Anna Ziółkowska, O tym jak chorowali, cierpieli i umierali żydowscy robotnicy w obozach pracy przymusowej w Poznaniu (1941–1943)
 • Marta Zawodna, O porządkowaniu poobozowego świata. Sposoby postępowania ze szczątkami ludzkimi na terenach byłego KL Auschwitz-Birkenau od momentu ostatecznej ewakuacji obozu do powstania muzeum
 • Justyna Kowalska-Leder, Pomaganie skazanym na zagładę jako źródło destrukcji – na podstawie dokumentów osobistych Brandli Siekierkowej
 • Luiza Nader, Pamiętanie afektywne. Moim przyjaciołom Żydom Władysława Strzemińskiego
 • Katrin Stoll, Pogłoski w białostockim getcie. Przyczynek do historiografii Zagłady z perspektywy żydowskiej
 • Wendy Lower, Sprawcy i sprawczynie Zagłady a podejście do sprawiedliwości w NRD w latach 1949–1963

Sylwetki

 • Bella Gutterman, Na warcie – o Cywii Lubetkin po aryjskiej stronie Warszawy i w powstaniu warszawskim

Materiały

 • „Dużo trudu i dużo piękna w życiu internatu”. Z Domu Sierot Janusza Korczaka [Marta Ciesielska]
 • Jan Górnicki (Ber Oszer Weisbaum), Notatki [Barbara Engelking]
 • Agnieszka Witkowska-Krych, Pamiętnik Janusza Korczaka oraz wojenne źródła pochodzące z Domu Sierot. Jak przetrwały?

Z warsztatów badawczych

 • Adam Sitarek, W obliczu „trudnej konieczności”. Administracja żydowska getta łódzkiego wobec wsiedleń Żydów z Rzeszy i Protektoratu (październik–listopad 1941 r.)
 • Ewa Wiatr, Kawalerowie Krzyża Żelaznego w getcie łódzkim
 • Jacek Walicki, Zygmunt Messing – dzieje Żyda o życiorysie niezgodnym z regułą
 • Agnieszka Pajączkowska, Obraz odzyskany. Fotograficzne portrety ocalonych
 • Anna Szwarc Zając, Willy, przyjaciel prawdziwy czy wymyślony? Rozważania nad polskim i włoskim tłumaczeniem książki Szukajcie w popiołach
 • Mordechay Giloh, Odmienne sylwetki przybyłych do Szwecji więźniów pochodzenia żydowskiego i nieżydowskiego, ocalałych z obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich
 • Aleksandra Bańkowska, Agnieszka Haska, Powojenni lokatorzy budynku przy ul. Tłomackie 5

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 8/2012

  powiększ   

 kup artykuły on-line 

  

 kup e-book

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 8/2012

  powiększ

 

 

 

 

 

Punkty widzenia

 • Adam Szostkiewicz, Zagadka Tadeusza Markiela
 • Jacek Leociak, Co widać z murów Festung Warschau
 • Jan Grabowski, Na marginesie Festung Warschau
 • Elżbieta Janicka, O nowe kategorie opisu. W odpowiedzi Janowi Grabowskiemu
 • Tadeusz Bartoś, Szoa jako źródło filozoficznej i religijnej inspiracji

Rozmowy

 • Wywiad Zofii Wóycickiej z prof. Volkhardem Kniggem z okazji otwarcia w Muzeum Żydowskim w Berlinie wystawy poświęconej robotnikom przymusowym
 • Czy sztuka może nas uratować? O przedstawieniach Holokaustu, sztuce krytycznej i współczesnej humanistyce z Ewą Domańską i Piotrem Piotrowskim rozmawia Jacek Leociak

Omówienia

 • Adina Babeş, Publikacje i badania dotyczące Zagłady w Rumunii – Państwowy Instytut Badań nad Zagładą w Rumunii im. Eliego Wiesela
 • Jacek Nowakowski, Nauczanie o Zagładzie w Stanach Zjednoczonych

Recenzje

 • Jean Hatzfeld, Nagość życia, Sezon maczet, Strategia antylop [Agnieszka Haska]
 • Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska (red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010 [Sławomir Buryła]
 • „Jak mrówki po burzy” – recenzja książki Symchy Binema Motyla, Do moich ewentualnych czytelników. Wspomnienia z czasu wojny [Bartłomiej Krupa]
 • Tom Segev, Siódmy milion [Joanna Wawrzyniak]
 • Nadine Fresco, Śmierć Żydów. Fotografie [Anna Dobiegała]
 • Francis R. Nicosia, Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany [Grzegorz Krzywiec]
 • Łukasz Banaszek, Małgorzata Wosińska (red.), Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego [Jacek Leociak]
 • Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik, Proboszcz getta [Grzegorz Krzywiec]
 • Andrzej Krempa, Zagłada Żydów mieleckich [Jan Grabowski]
 • Friedrich Kellner, „Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne”. Tagebücher 1939–1945 [Klaus Peter Friedrich]
 • Wojciech Jerzy Muszyński, Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej [Grzegorz Krzywiec]

Wydarzenia

 • Dagmara Leszczyńska, Katarzyna Kaszorek, Piotr Staniewski, Polski przekład Czasu eksterminacji Saula Friedländera. Szkic analityczny
 • Jacek Leociak, Glosa do polskiego przekładu Czasu eksterminacji Saula Friedländera

Curiosa

 • Dariusz Libionka, Truth About Camps, czyli Polacy, nic się [w 1942 r.] nie stało

 


Publikacja zrealizowana dzięki wsparciu:

 

 

 


 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl