Drukuj  

Archiwum vol. 15/2019


 Zagłada Żydów. Studia i Materiały

pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
nr. 15 R. 2019
ISSN: 1895-247X, eISSN: 2657-3571

SPIS TREŚCI nr 15 ; R. 2019

Od redakcji

IN MEMORIAM

STUDIA

 • Havi Dreifuss, Matys Gelman – nieznany przywódca nieznanego ruchu chasydzkiego w czasie Zagłady
 • Daniel Reiser, Pisarstwo w cieniu śmierci: rękopis rabina Szapiry „Kazania z lat szału” w perspektywie psychologicznej i fenomenologicznej
 • Adam Kopciowski, „Jedynie bramy łez nie zamknęły się przed nami”. Bóg i Zagładaw listach lubelskiego rabina Hersza Majlecha Talmuda
 • Stanisław Obirek, Zadziwiające milczenie polskiego Kościoła katolickiego o Holokauście
 • Joanna Tokarska-Bakir, Bełk i inne miejsca. Opowieść o dziesiętnikach-zastawnikach
 • Martyna Grądzka-Rejak, Jan Olaszek, Postawy i zachowania Polaków wobecŻydów w czasie okupacji niemieckiej wpublikacjach drugiego obiegu w PRL
 • Grzegorz Rossoliński-Liebe, Bandera, masowa przemoc i odpowiedzialność. Czy Stepan Bandera był odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez OUN i UPA?

MATERIAŁY

 • Piotr Kowalik, Życie religijne na łamach „Gazety Żydowskiej”
 • Jacek Leociak, „…rozmawiałem z Bogiem (uśmiechacie się! tylko z nim mogę jeszcze rozmawiać!)”. Modlitewne lamentacje w pamiętniku Karola Rotgebera z getta warszawskiego
 • Ewa Wiatr, Wokół jednego listu. Losy wiedeńskich chrześcijan w getcie łódzkim
 • Esther Farbstein, „A we mnie płonie duchowa świeca”. Rabin Josef Guzik i jego dziennik
 • Maria Ferenc, Rabin Josef Lejb Gelernter ze Skępego i jego ślady w Archiwum Ringelbluma
 • Dariusz Libionka, Prześladowcy Żydów przed Wojskowym Sądem Specjalnym Komendy Głównej AK w 1944 r.
 • Łukasz Krzyżanowski,„To było między pierwszą a drugą”. Zabójstwo Róży Berger podczas pogromu w Krakowie 11 sierpnia 1945 r.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 15/2019

 powiększ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Erntefest – od etymologiido zastosowania
 • Barbara Krawcowicz, Teodycea w czasie Zagłady. Wojenne kazania rabina Szlomy Zalmana Unsdorfera
 • Adam Sitarek, „Nie myśl, że topisze obłąkany”. Listy rabina z Grabowa i jego misja informowania o Zagładzie
 • Sabina Giergiel, Transport Kladovo i zagładaŻydów z serbskiego Šabaca
 • Krzysztof Bielawski, „Nawet umarłym nie dalispokoju”. Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski w latach 1933–1945
 • Julia Machnowska, Sprawy synagog i cmentarzy żydowskich tuż po wojnie w dokumentach Ministerstwa Administracji Publicznej
 • Alicja Podbielska, Święta rodzinaz Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna 
PUNKTY WIDZENIA
 • Wojciech Rappak, Polskie państwo, polscy obywatele, polscy Żydzi. Kilka refleksji o książce Adama Puławskiego Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”
 • Grzegorz Krzywiec, O faszyzmiew wersji polskieji jego nieoczywistych dziejach raz jeszcze (na marginesie książki SzymonaRudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny)
 • Przemysław Czapliński, Prawda i co dalej
 • Tadeusz Bartoś, W jednościsiła – złego. O etycznych konsekwencjach monoteizmów
 • Krzysztof Dubiński, Jose Arturo Castellanos,George Mantello i salwadorskie certyFikaty

OMÓWIENIA

 • Marta Tomczok, Religijny kicz holokaustowy. Zarys zjawiska
 • Kamil Kijek,Konieczny kierunek i ślepy zaułek w badaniach nad zagładą Żydów na terenach dawnej Drugiej Rzeczypospolitej
 • Roma Sendyka, Niewinni winni. Strategie bezpieczeństwa mnemonicznego w kraju po Zagładzie

RECENZJE

 • Omer Bartov, Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town Called Buczacz [Anna Wylegała]
 • Piotr Forecki, Po Jedwabnem. Analiza pamięci funkcjonalnej [Agnieszka Haska]
 • Monika Heinemann,Krieg und Kriegserinnerung im Museum. Der Zweite Weltkrieg in polnischen historischen Ausstellungen seit den 1980er-Jahren, 2017 [Zofia Wóycicka]
 • Aleida Assmann, Ines Detmers (red.), Empathy and its Limits [Maria Ferenc]
 • Tomasz Żukowski, Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów [Olga Kaczmarek]
 • Karolina Koprowska, Postronni. Zagłada w relacjach chłopskich świadków [Bartłomiej Krupa]
 • David A. Mandelbaum, From Lublinto Shanghai. The Miraculous Exile of Yeshivas Chachmei Lublin [Adam Kopciowski]
 • Stanisław Musiał, Wyrzut sumienia. Wokół relacji chrześcijańsko-żydowskich i polsko-żydowskich [Stanisław Obirek]
 • Alicja Jarkowska-Natkaniec, Wymuszona wspólnota czy zdrada? [Jacek Chrobaczyński]

Publikacja zrealizowana bez wsparcia dzięki pomocy i przy udziale środków :

 

dr. Stefana A. Cartera  oraz innych darczyńców prywatnych


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl